Nederlandse landgeiten

CAE/CL vrij gecertificeerd

Stal de Groaf

Virusvrij fokken

 

Onze landgeiten zijn officieel vrij van CL en CAE.
CL en CAE zijn geitenziekten.

 

Overzicht kosten virusvrij:

De tarieven van de GD (juli 2022)

Voor CAE en CL vrij dan moet je 1x in de 2 jaar (bij 40 of meer geiten van een half jaar of ouder jaarlijks) je dieren d.m.v. bloedonderzoek laten controleren. 

Cae €7,20 ex btw per monster (ex kosten veearts).

CL €14,50 ex btw per monster (ex kosten veearts).

Voor actuele kosten raadpleeg de website van de GD.

 

CAE

"Caprine arthritis encefalitis (CAE) is een persisterende virusinfectie bij geiten. Het CAE-virus is zeer nauw verwant aan het zwoegerziektevirus bij het schaap. Na een infectie blijft het virus lange tijd latent in het dier aanwezig. Het duurt in de regel maanden tot soms jaren voordat een geïnfecteerde geit antistoffen tegen het CAE-virus aanmaakt. Ziekteverschijnselen worden nog weer later gezien.

Geiten binnen een kudde kunnen elkaar besmetten maar de makkelijkste overdracht is via de biest/melk van moeder op lam". (Bron: GD https://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/dierziekten/cae?sc_database=web)

 

CL

"Caseous lymfadenitis (CL) is een bacteriële aandoening die wordt veroorzaakt door Corynebacterium pseudotuberculosis. Deze bacterie kan lang overleven in de bodem. Met name kleine herkauwers (geiten en schapen), maar ook andere diersoorten zoals runderen en paarden kunnen de ziekte krijgen. De aandoening is ook bekend onder de namen pseudotuberculose, kaasachtige lymfklierontsteking en ‘bultenziekte’.

 

De CL-bacterie komt via beschadigingen van de huid of de slijmvliezen het dier binnen en nestelt zich in de regionale lymfklieren. Daar ontstaan abcessen die spontaan kunnen doorbreken. Bij geiten komen de meeste abcessen voor in de lymfklieren van hals en kop.

CL is besmettelijk voor de mens. Uit de literatuur is een aantal gevallen bekend van CL bij schaapherders, schaapscheerders en slachthuispersoneel. Eén consument raakte besmet na het drinken van rauwe geitenmelk". (Bron: GD https://www.gddiergezondheid.nl/Diergezondheid/Dierziekten/CL)

 

 

Probeer CL buiten de deur te houden!

Artikel GD: 12-8-2021

Schapen of geiten met bulten. Je hoopt dat iedere schapen- en geitenhouder bij het zien van zulke dieren direct zou denken aan caseous lymfadenitis (CL) of bultenziekte maar toch is dit niet het geval. 

https://www.gddiergezondheid.nl/actueel/nieuws/2021/08/probeer-cl-buiten-de-deur-te-houden?

 

Hoe kom je aan virus vrije dieren

 

Vrije dieren kun je kopen, maar wil je officieel vrij blijven dan mogen ze geen contact hebben met niet-officieel vrije dieren. Het kopen van een leuk bokje of geit buiten de groep kan niet zomaar. Wil je toch een niet-vrij dier in je vrije groep introduceren of wil je als “niet-vrije geitenhouder” vrij worden dan moeten je dieren een jaar in quarantaine. Dat wil zeggen dat ze niet in contact mogen komen met niet-vrije dieren. Na dat jaar neem je van deze geiten een bloedmonster. Zijn de bloed uitslagen gunstig dan ben je daarna vrij.

Ben je eenmaal CAE en CL vrij en wil je je CAE en CL vrije status behouden dan moet je 1x in de 2 jaar je dieren d.m.v. bloedonderzoek laten controleren. (Bron: LFNL https://landgeit.nl/wp-content/uploads/2021/08/CAECL.pdf).